workshopy

Historické výstavní dílny jsou umístěny v bývalých koňských stájích v západním křídle hradu.

V mincovní dílně jsou nástroje, jako je navrhování, děrování a šnekové lisy, na nichž jsou vysvětleny pracovní kroky k vytvoření medaile z jemného cínu. Kov je nalit, válcován a děrován do polotovarů, pak je ražen pomocí 5 t šroubového lisu.
Každé pondělí od 9:00 do 11:00 je v dílně vidět Numismatická společnost Zschopau e.V., která má v rámci workshopu „razení“. Členové také získávají bezplatné hodnocení mincí a medailí.

Technologie v Muzeu knihtisků je trvale zapůjčena od bývalé místní tiskárny Manfred Schöne, která s těmito dosud funkčními stroji pracovala až do roku 1992. Dokumentuje se tisk knihtisku Johannesa Gutenberga, práce na stroji pro nastavení olova a nastavení pomocí úhlového háku před pouzdrem typu. Čtyřbarevný tisk s Grafopress je zajímavá technika tisku od 60. let.

V další místnosti se nachází muzeum vázání knih a známek.