Speciální výstavy

Zde najdete přehled našich současných i minulých speciálních výstav.

16. května 2020 až 4. října 2020   Tipp, tipp, tipp - Typewriter Art