Speciální výstavy

Zde najdete přehled našich současných i minulých speciálních výstav.

1. April 2023 - 29. Februar 2024 Kindheitserinnerungen: Spielzeug in der DDR

24. September - 31. Dezember 2022 60 Jahre Malzirkel

16. května 2020 až 4. října 2020   Tipp, tipp, tipp - Typewriter Art

16. Mai - 04. Oktober 2020 Tipp-Tipp-Tipp