Knižní tisk a kolekce razítek

V bývalých koňských stájích v západním křídle paláce jsou nyní umístěny historické ukázkové dílny.

Technologie ve sbírce knihtisku je trvale zapůjčena bývalému místnímu tiskárně Manfredovi Schönovi, který s těmito stále funkčními stroji pracoval až do roku 1992. Dokumentován je knihtisk od Johannesa Gutenberga, práce na stroji na sazbu olova a nastavení pomocí úhlového háku před typovým pouzdrem. Čtyřbarevný tisk s tiskárnou Grafopress je zajímavou technikou tisku ze 60. let.

V jiné místnosti je knihařství a sbírka známek.