ŘÍJEN 2020

Oktober

Sběratelská práce na zámku Wildeck

Vnímání každého muzea veřejností je určováno výstavami a událostmi, které přitahují veřejnost. Významná část úkolů našeho muzea obvykle zůstává veřejnosti skryta. Sbírání se odehrává v zákulisí, aby se prozkoumalo pro potomky a uchránilo se před rozpadem nebo zničením. Výsledky práce v této oblasti tvoří základ pro vystavování a dopravu.
Po nějakou dobu byla kolekce na zámku Wildeck zaměřena a slouží k rozšíření, sloučení a doplnění stávající sbírky.
Zobrazené objekty nesplňují tato kritéria, protože neodpovídají profilu sbírky muzea. Vědecké poznatky nejsou k dispozici kvůli chybějící historii původu.